NFFAs fagdag

Programmet gir deltakerne innsikt og oppdatert kunnskap utover rammene for ordinære kurs. Møt deltakere fra NFFAs ekspertpanel!

NFFAs fagdag skal være kilde til inspirasjon og kompetanse!

Innholdet i Fagdagen 2020 er under utforming. Målsettingen er å gi oppdatert informasjon om viktige forhold for alle som håndterer farlig avfall. Det blir bl.a. fokus på forberedelse til kommende tilsyn m.v. 

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 3 800,- pr. deltaker.
Pris for ev. ikke medlemmer kr. 4 800,- pr. deltaker. 

Det gjøres oppmerksom på at medlemmer prioriteres. 

Spørsmål om fag-/kompetansedagen kan rettes til post@nffa.no eller telefon /
SMS 97 00 55 80. 

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!