NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedelse til transport (i samarbeid med Avfall Norge)

Se også kurs i oktober. Påmeldingen for alle kursdagene er nå åpnet. Kurset arrangeres i samarbeid med Avfall Norge.

NFFAs grunnopplæring for operatører og sjåfører

Kurset gjennomføres i samarbeid med Avfall Norge. Medlemmer av Avfall Norge betaler medlemspris slik som fremgår nedenfor. Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2021-2023 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset under kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER (av NFFA og / eller Avfall Norge): KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: Kursene i september arrangeres i Oslo 

Det gjøres oppmerksom på alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!