Årsmøte i NFFA

Årsmøtet er høyeste organ i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

I forlengelsen av årsmøtet arrangeres medlemsmøte med viktige fagtemaer. Innkalling med sakspapirer er sendt medlemmene via nyhetsbrev.

medlemsmøtet vil styrets arbeidsgruppe gjennomgå sin vurdering av myndighetenes retningslinjer for tilsyn. Det gis orienteringer om veilederne "Hva gjør avfall farlig" og "NFFA-veilederen 2019-2021" som begge kommer i reviderte utgave i år. NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere vil orientere om sin aktivitet.

årsmøtet behandles viktige vedtektsendringer, og deltakerne inviteres til beslutninger som skal videreutvikle NFFA - den eneste bransjeforeningen i Norden med fokus kun på farlig avfall.