Høring om endringer i Landtransportforskriften

NFFA ber om eventuelle innspill som ønskes tatt med i vårt høringssvar til DSB. Frist: 15. desember 2020.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har satt frist for å gi høringssvar til 31. desember 2020.

Les mer på DSB sitt nettsted her.