Høringsfrist "Tankforskriften"

Frist for innspill til NFFA: 20. november 2020.

Miljødirektoratet har høring av forslag om endring av Forurensningsforskriften kapittel 18 (Tankforskriften). Høringsfrist NFFA forholder seg til er 23. november 2020. Vi ber medlemmer melde til oss eventuelle innspill til NFFAs høringssvar. Frist for innspill til oss er 20. november.

Les mer på Miljødirektoratets nettsted her!