Bedriftsintern opplæring innen håndtering av farlig avfall og miljøgifter

NFFAs ambisjon er å bidra til bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter som del av det grønne skiftet.
  • Hva lærer jeg: Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer og ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.
  • Skreddersydd opplæring for medlemmer.