Deklarering av farlig avfall

Bedriftsintern opplæring for medlemmer.

Tema: Deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Verktøy: www.avfallsdeklarering.no
Dette er et lukket arrangement for medlemmer. 

  • Kort om deklarasjonsplikten i regelverket
  • Avfallsdeklarering.no: Hvordan er systemet bygd opp?
  • Eksempler på deklarering, journalføring og rapportering

Ta gjerne kontakt på post@nffa.no for intern opplæring. NFFA gjennomfører bedriftsintern opplæring på medlemmers lokasjoner og/eller som webinarer etter nærmere avtale.