Deklarering av farlig avfall

Bedriftsintern opplæring.

Tema: Deklarering av farlig avfall og radioaktivt avfall. Verktøy: www.avfallsdeklarering.no
Dette er et lukket arrangement for medlem. Ta kontakt på post@nffa.no for bedriftsintern opplæring.  NFFA gjennomfører bedriftsintern opplæring på medlemmers lokasjoner og/eller som webinar.