NFFAs-grunnkurs modul 1 og 2

Denne kursdagen omfatter både NFFAs grunnkurs modul 1 og 2. Disse kursene har svært gode evalueringer og fylles raskt opp!

Modul 1 omhandler farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra bygg / anlegg, næring / industri, kommuner / husholdning. Modul 2 omhandler farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra mekanisk industri, prosessindustri, storindustri og offshoresektoren. Kurset holdes på Scandic Hotell i Asker.  

NFFA-veilederen 2017-2019 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen.  

Kort om kurset:

  • Håndtering, deklarering og forberedelse til transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Undervisningen underbygger bl.a. kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven og Internkontrollforskriften
  • Gjennom dette kurset ønsker NFFA ikke minst å forberede den / de som håndterer det farlige avfallet i virksomhetene på kommende tilsyn  

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon /
SMS 97 00 55 80. 

Kurssted: Scandic hotell, Asker. Trykk her for kursstedets hjemmeside!

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere.