NFFAs fagdag

Programmet gir deltakerne innsikt og oppdatert kunnskap utover rammene for ordinære kurs. Møt deltakere fra NFFAs ekspertpanel!

NFFAs fagdag skal være kilde til inspirasjon og kompetanse!

Fagdagen gir dokumentert kompetanse og omfatter blant annet: 

  • Roller og ansvar ved håndtering, deklarering og forberedelse til transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall).
  • Nyheter, forskriftsendringer og andre viktige forhold for bransjen.
  • Nyheter fra veilederen "Hva gjør avfall farlig?" versjon 4.
  • Lansering av trykket versjon av NFFA-veilederen 2019-2021.
  • Forberedelse til kommende tilsyn.
  • Oppfølging av spørsmål stilt foredragsholderne under Farlig avfallskonferansen.
  • Presentasjon av NFFAs opplæringsprogram 2020.  
  • Fagdagen underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften.

Deltakerne vil motta ett eksemplar av den helt ferske NFFA-veilederen 2019-2021 (trykket versjon).

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 3 800,- pr. deltaker.
Pris for ev. ikke medlemmer kr. 4 800,- pr. deltaker. 

Spørsmål om fag-/kompetansedagen kan rettes til post@nffa.no eller telefon /
SMS 97 00 55 80. 

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!