NFFAs grunnkurs i januar

Denne kursdagen både frisker opp eksisterende og gir oppdatert kompetanse pr. januar 2020 om håndtering av farlig avfall

Kurset omhandler farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra bygg / anlegg, næring / industri, kommuner / husholdning, mekanisk industri, prosessindustri, storindustri og offshoresektoren. Kurset holdes på Scandic Hotell i Asker.  

NFFA-veilederen 2019-2021 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen.  

Kort om kurset:

  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2019-2021 herunder gjennomgang av nyheter og endringer 
  • Forberedelse til tilsynsaksjonene i 2020 
  • Nyheter i de relevante regelverkene pr. januar 2020
  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Undervisningen underbygger bl.a. kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven og Internkontrollforskriften
  • Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer  

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 500 PR. DELTAKER. RABATT VED FLERE ENN ÈN PÅMELDT DELTAKER PR. VIRKSOMHET. 

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80. 

Kurssted: Scandic hotell, Asker. Trykk her for kursstedets hjemmeside!

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer . På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere