NFFAs grunnkurs modul 3

Denne kursdagen er spesielt utformet for ansatte hos aktører som erversmessig transporter farlig avfall (og radioaktivt avfall).

Kurset gir dokumentert opplæring (§ 11-5)  for den / de i virksomheten som forbereder og transporterer farlig avfall (og radioaktivt avfall). Kurset holdes på Scandic Hotell i Asker.

NFFA-veilederen 2017-2019 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen.  

Kort om kurset og aktuelle temaer:

  • Forberedelse til erversmessig transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Underbygger kravene i Avfallsforskriftens § 11-5, Landtransportforskriftens § 12 Internkontrollforskriftens § 5
  • Gjennomgang av bestemmelser for transport, hovedtyper av farer samt kort om merking og bruk av faresedler
  • Forebyggende tiltak tilpasset de ulike typer farer
  • Sikker lasting, lossing og transport 
  • Minimering av sannsynligheten for uønskede hendelser

Gjennom dette kurset ønsker NFFA ikke minst å forberede den / de som håndterer det farlige avfallet i virksomhetene på kommende tilsyn  

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 700 PR. DELTAKER.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon 33 80 59 25. 

Kurssted: Scandic hotell, Asker. Trykk her for kursstedets hjemmeside!

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere.