Webinar: NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedelse til transport

NFFAs ambisjon er å bidra til bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter som del av det grønne skiftet.
Tilbake

Påmelding


Firma og betalingsinformasjon
Felter merket med * må fylles ut
Deltager

Oppgi e-postadresse dersom du ønsker å motta kvittering for påmelding og påminnelser.