NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport

Velkommen til NFFAs grunnopplæring.

Dette er et bedriftsinternt arrangement for medlemmer. Det gjøres oppmerksom på alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt på ønskede og egnede lokasjoner. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere