NFFAs grunnopplæring innen håndtering av farlig avfall og forberedelse til transport (i samarbeid med Avfall Norge)

Påmeldingen for alle kursdagene i sept. og okt. er åpen. Det er ledige plasser den 22. sept. og 21. okt.

NFFAs grunnopplæring for operatører og sjåfører

Kurset gjennomføres i samarbeid med Avfall Norge. Medlemmer av Avfall Norge betaler medlemspris slik som fremgår nedenfor. Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER (av Avfall Norge og / eller NFFA) : KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: Her kan du velge mellom digital deltakelse eller fysisk oppmøte på Skøyen i Oslo (rett ved togstasjonen). 

Det gjøres oppmerksom på alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!