Webinar - NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedelse til transport

Velkommen til grunnopplæring i håndtering av farlig avfall samt forberedelse til transport! KURSET ER FULLT. NYTT KURS NOV/DES

Hva lærer jeg?

  • Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer og ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

Krav for deltagelse

  • Det kreves ingen forkunnskaper

NFFAs grunnopplæring for operatører og sjåfører

Denne kursdagen både frisker opp eksisterende og gir oppdatert kompetanse pr. 2020 om håndtering av farlig avfall. 

NFFA-veilederen 2019-2021 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen. 

Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2019-2021 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER. 

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: WEBINAR. 

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!