Webinar - NFFAs grunnopplæring, forberedelse til transport

NFFAs grunnopplæring for operatører og sjåfører

Dette webinaret er en oppfølging av kurset den 4. nov.

Kort info: 
-Forberedelse til trygg transport av farlig avfall