Webinar: NFFAs grunnopplæring innen håndtering og forberedelse til transport

NFFAs grunnkurs 2, farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra offshoresektoren. Bedriftsinternt arrangement.

Hva lærer jeg?

  • Hva lærer jeg: Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer og ervervsmessig transporterer farlig avfall.
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

Krav for deltagelse

  • Det kreves ingen forkunnskaper

NFFAs grunnopplæring gjennomføres for medlem

Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til trygg transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Innføring i effektiv bruk av NFFA-veilederen 2019-2021 herunder gjennomgang av nyheter og endringer
  • Forberedelse til tilsynsaksjoner
  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt ved bedriftsintern gjennomføring. 

Spørsmål om bedriftsinterne kurs for medlemmer kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80.

Kurssted: WEBINAR.