Årsmøte i NFFA

Korona-situasjonen gjør at det pr. i dag er usikkert om årsmøtet gjennomføres kun via Teams.

Korona-situasjonen gjør at det pr. i dag er usikkert om årsmøtet gjennomføres kun via Teams eller om det i tillegg blir mulig å møtes fysisk. Vi håper på det siste, og at vi etter årsmøtet også kan ha medlemsmøte med aktuelle temaer for NFFAs medlemmer.