Gratis webinar med Forum for sikkerhetsrådgivere

På dette frokost-webinaret vil Forum for sikkerhetsrådgivere presentere seg samt aktuelle temaer diskuteres.

NFFAs Forum for sikkerhetsrådgivere vil presentere seg gjennom sitt nye styre, men ikke minst vil det bli diskutert aktuelle problemstillinger som bør interessere alle sikkerhetsrådgiverne i NFFAs medlemsmasse. Foreløpig program:

  • Informasjon fra forumets møte med DSB
  • Informasjon fra DSB
  • Oppdatering og diskusjon om endringen i forskrift om pyrotekniske artikler 
  • Arbeidet med mal for at sikkerhetsrådgivere skal kunne gjennomføre internopplæring