Møte mellom DSB og Forum for sikkerhetsrådgivere

Styret i forumet har definert flere temaer som er viktige å diskutere.

Dette er internt møte mellom det nye styret i Forum for sikkerhetsrådgivere og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Har du temaer du ønsker forumet skal ta opp med DSB, er du velkommen til å sende en mail til NFFAs sekretariat.