NFFAs årsmøte 2018

NB: Vi gjør oppmerksom på at dato for årsmøtet 2018 er endret.

Ny dato er 31. mai på samme sted som tidligere kunngjort (Scandic Hotell i Asker, kl. 1030 - 1530).

Etter årsmøtet (kl. 1300) gjennomføres medlemsmøte hvor tema er årets tilsynsaksjon mot mottak- og mellomlagringsanlegg. Miljødirektoratet ved aksjonsleder Anne-Gry Jørgensen vil gjennomgå resultatene av aksjonen.

Etter presentasjonen forteller noen medlemmer om sine refleksjoner over temaet tilsyn. Her er ambisjonen å diskutere tilsyn og avvik blant farlig avfallsaktørene ut fra et bredere perspektiv enn kun årets aksjon. 

Miljødirektoratet vil være tilstede på medlemsmøtet og orientere om aktuelle saker.