Samling 1 Høyere yrkesfaglig utdanning bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Mandag 22. august - onsdag 24. august samles årets studenter.

Samlingen skjer på Herøya i Porsgrunn og i regi av Fagskolen Vestfold Telemark. Studentene utgjør 2022/2023-kullet i NFFA / Fagskolen i Vestfold Telemark sitt studie "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.