Samling nr. 3 Høyere yrkesfaglig utdanning bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Mandag 16. januar - onsdag 18. januar gjennomføres samling nummer tre for årets studenter.

Samlingen skjer på ved skolens lokaler på Kjølnes i Porsgrunn i regi av Fagskolen Vestfold Telemark. Studentene utgjør 2022/2023-kullet i NFFA / Fagskolen i Vestfold Telemark sitt studie "Høyere yrkesfaglig utdanning innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter. Bestått eksamen gir 30 studiepoeng.