Byggavfallskonferansen 2022

Det åpnes for påmelding i løpet av januar 2022.

Byggavfallskonferansene arrangeres av NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- anleggsavfall). Konferansen samler årlig mer enn 300 deltakere, og er et viktig "vannhull" for alle som har befatning med avfall fra byggesektoren. Det åpnes for påmelding i løpet av januar 2022.