Byggavfallskonferansen 2022

Det er nå åpnet for påmelding: https://www.byggemiljo.no/byggavfallskonferansen/

Byggavfallskonferansene arrangeres av NHP-nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- anleggsavfall). Konferansen samler årlig mer enn 300 deltakere, og er et viktig "vannhull" for alle som har befatning med avfall fra byggesektoren. Det er åpnet for påmelding på konferansens eget nettsted.