Hyperaktuelt: Ansvar for avfall

Advokatfirmaet Berngaard, NFFA og Avfall Norge inviterer til høyaktuelt seminar.

Temaet er det spesielle ansvaret ledere av avfallsvirksomheter har. Seminaret egner seg også for styremedlemmer.

Avfallshåndtering utgjør i alle ledd en aktivitet regulert av en rekke bestemmelser. I gitte situasjoner er både styret, daglig leder og nøkkelperson eksponert for ansvar strafferettslig og erstatningsmessig. Ansvar kan utløses som konsekvens av ulykker, forurensning, feil avfallshåndtering, bruk av ulegitimerte transport- og behandlingsløsninger.

Programmet er nå under endelig utforming, men det er allerede klarert at noen av landets mest kompetente ressurser innen området stiller. Her inngår bl.a. professor Margrethe Buskerud Christoffersen (UiO), førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland (Økokrim), juridisk direktør Franz Nielsen (Miljødirektoratet), juridisk direktør Agnete Sommerset (Samfunnsbedriftene), advokatene Cecilie Wetlesen Borge og Einar Bratteng (Advokatfirmaet Berngaard). 

Tid og sted: 16. februar 2022, Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (Aker brygge).

Seminaret vil ha praktisk og konkret karakter og bl.a. ta for seg hvordan erstatnings- og straffeansvar er utløst i konkrete bransjehendelser de seneste årene. Styret og ledelsens rapporteringsansvar i lys av nytt EU-regelverk vil også omhandles. Forsikringsforhold – bl.a. konsekvenser av uriktige /mangelfulle opplysninger ved påtegning – vil bli belyst. Mange praktiske tips og anbefalinger vil bli formidlet under dette seminaret. 

NB: Det blir mulighet også for deltakelse digitalt. Alle påmeldte vil bli tilskrevet tidlig i februar og forespurt om hvilken deltakerform som er ønsket.