NFFAs årsmøte og medlemsmøte

Ny dato for NFFAs årsmøte 2020 er 29. mai. Møtet gjennomføres på Teams.

Det er selvsagt korona-situasjonen som har medført både endring av dato, og at møtet dessverre må gjennomføres digitalt. Dokumenter sendes medlemmene senest 8. mai, slik vedtektene tilsier.