Seminarrekke: "Hva gjør avfall farlig"-veilederen

Arrangeres sammen med Forum for miljøkartlegging og -sanering. Utgangspunktet er bruk av veilederen "Hva gjør avfall farlig?"

Fagseminaret ledes av Kristian Mejlgaard (Norconsult) og Eirik Rudi Wærner (Multiconsult). Utgangspunktet for seminarrekken er Forumet og NFFAs "Hva gjør avfall farlig?". Vi tar forbehold om avlysning av enkelte av fagseminarene dersom det blir for få påmeldte. NFFA vil være representert på enkelte av seminarene.  

NB: Som framgår av påmeldingsskjema (link), arrangeres også seminar med tema Betongveilederen påfølgende dag.

  • Oversikt over regelverket, kilder å søke i
  • C&R-databasen, bruk og søking
  • Gjennomgang av farlige egenskaper ved avfall
  • Hva er et produkt og hva er farlig avfall?
  • Gjennomgang av prosessen med å finne ut om noe er farlig
  • Summeringsreglene i HP14 som trådte i kraft 5.7.2018
  • Noe 1 og molvekt-beregninger, bruk av hjelperegneark
  • Summeringsregler, bruk av hjelperegneark
  • Eksempler
  • Bruk av sjekklista (avfallstabellen)