Webinar om farlig avfall i NHP5.

Gjennomføres i samarbeid mellom NFFA og Avfall Norge.

Farlig avfall er et eget målområde i NHP 5. Planen legger vekt på miljøkartlegging, sortering og forsvarlig håndtering av farlig avfall. I april er temaet farlig avfall på Avfallsforsks fredagswebinarer, og samtlige arrangeres i samarbeid med NFFA.

Mer opplysninger her!