NFFAs grunnkurs i januar 2019 (modul 3)

Kurs for logistikkansvarlige og andre ansatte i virksomheter som ervervsmessig transporterer farlig avfall (og radioaktivt avfall)

Kurset gir dokumentert opplæring for den / de i virksomheten som forbereder og transporterer farlig avfall (og radioaktivt avfall). Kurset holdes på Scandic Hotell i Asker.

NFFA-veilederen 2017-2019 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen.  

Kort om kurset og aktuelle temaer:

 • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, og Internkontrollforskriften 
 • Forberedelse til erversmessig transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
 • Gjennomgang av bestemmelser for transport, hovedtyper av farer samt kort om merking og bruk av faresedler
 • Forebyggende tiltak tilpasset de ulike typer farer
 • Sikker lasting, lossing og transport 
 • Minimering av sannsynligheten for uønskede hendelser
 • Kort om forberedelse mot varslede endringer i avfallsregelverket:
  • Innsamling av farlig avfall fra husholdninger
  • Journalføring for transportører, forhandlere og meglere 

Gjennom dette kurset ønsker NFFA ikke minst å forberede den / de som håndterer det farlige avfallet i virksomhetene på kommende tilsyn  

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon 33 80 59 25. 

Kurssted: Scandic hotell, Asker. Trykk her for kursstedets hjemmeside!

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere.