NFFAs kursportal

Om NFFAs grunnkurs farlig avfall og radioaktivt avfall

NFFAs grunnkurs farlig avfall er stammen i vårt kurstilbud. Kurset er oppdatert i forhold til gjeldende lover og forskrifter, og eventuelle kommende regelverksendringer blir omtalt. Ikke minst viktig: Kurset - med sine tre ulike moduler - underbygger de krav myndighetene gjennom forskriftene setter til dokumentert kompetanse.

SE KURSBESKRIVELSE

Kommende kurs og aktiviteter: