Farlig avfallskonferansen 2021

Med koronavaksine på vei, velger vi i NFFA å ha berettiget håp om normaliserte samfunnsforhold høsten 2021. Planlegging av farlig avfallsaktørenes viktigste møteplass her derfor startet. 

Datoer for Farlig avfallskonferansen 2021 er fastsatt til onsdag 15. og torsdag 16. september.

Følg med på konferansens nettsted: https://www.farligavfallskonferansen.no/