Årsmøte i NFFA

Årsmøtet er høyeste organ i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

I forlengelsen av årsmøtet arrangeres medlemsmøte med viktige fagtemaer. Innkalling med sakspapirer er sendt medlemmene via nyhetsbrev.