Årsmøte i NFFA

Årsmøtet er høyeste organ i Norsk forening for farlig avfall (NFFA).

I forlengelsen av årsmøtet arrangeres medlemsmøte med viktige fagtemaer. Mer informasjon formidles senere.