Årets IED-seminar sammen med Miljødirektoratet og Norsk Industri

Seminaret er for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet.

Seminaret gjennomføres i samarbeid mellom Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA, og skjer årlig.

Seminaret skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene.

Programmet i år rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for påmelding fra andre IED-anlegg og fra statsforvalterne.

Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning. Seminaret er gratis.

Se program og meld deg på via Norsk Industri sitt nettsted her!