Hyperaktuelt: Ansvar for avfall

Advokatfirmaet Berngaard, NFFA og Avfall Norge inviterer til høyaktuelt seminar.

Temaet er det spesielle ansvaret ledere av avfallsvirksomheter har. Seminaret egner seg også for styremedlemmer.

Avfallshåndtering utgjør i alle ledd en aktivitet regulert av en rekke bestemmelser. I gitte situasjoner er både styret, daglig leder og nøkkelperson eksponert for ansvar strafferettslig og erstatningsmessig. Ansvar kan utløses som konsekvens av ulykker, forurensning, feil avfallshåndtering, bruk av ulegitimerte transport- og behandlingsløsninger.

Foredragsholderne er svært kompetente ressurser innen området. 

Tid og sted: 21. april 2022, Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo (Aker brygge).

Seminaret vil ha praktisk og konkret karakter og bl.a. ta for seg hvordan erstatnings- og straffeansvar er utløst i konkrete bransjehendelser de seneste årene. Styret og ledelsens rapporteringsansvar i lys av nytt EU-regelverk vil også omhandles. Forsikringsforhold – bl.a. konsekvenser av uriktige /mangelfulle opplysninger ved påtegning – vil bli belyst. Mange praktiske tips og anbefalinger vil bli formidlet under dette seminaret. 

Kl. 08.30 – 09.00 Frokost og kaffe

Kl. 09.00 – 09.10 Velkommen

Kl. 09.10 – 09.30 Hva er ansvar? (Einar Bratteng v/advokatfirma Berngaard)

Kl. 09.30 – 10.15 Styrets og daglig leders plikter og ansvar etter aksjeloven, med fokus på vilkårene for at styrets medlemmer og daglig leder kan holdes erstatningsansvarlig overfor selskapet, aksjeeierne og selskapets kreditorer med utgangspunkt i eksempler fra praksis (Professor Margrete Buskerud Christoffersen v/Universitet i Oslo Institutt for Privat rett).

Kl. 10.15 – 10.30 Pause

Kl. 10.30 – 11.00 Styrets og daglig leders straffeansvar, med utgangspunkt i eksempler fra praksis, hvor svikter det oftest? (Politiadvokat Maria Bache Dahl v/Økokrim).

Kl. 11.00 – 11.30 Erfaringer fra forurensningsmyndighetens regulering og håndheving av avfallsanlegg (v/juridisk seksjon i Miljødirektoratet).

Kl. 11.30 – 12.3o Spørsmål og lunsj

Kl. 12.30 – 13.00 Ansvar og beredskap i avfall- og gjenvinningsindustrien (v/Odd-Erik Andersen, HMSK og Lean leder, Oslofjord, Norsk Gjenvinning AS)

Kl. 13.00 – 13.30 «Praktisk «ansvarsarbeid» v/Pål Smits administrerende direktør i Lindum AS

Kl. 13.30 – 13.45 Spørsmål og kaffe

Kl. 13.45 – 14.15 Hvordan håndtere ansvar? (v/Cecilie Wetlesen Borge v/advokatfirma Berngaard)

Kl. 14.15 – 14.30 Ansvar oppsummert (v/Fredrik Gaustad)

Avslutning

NB: Vi mener fysisk deltakelse skaper de beste muligheter for å formidle kunnskaps-, erfarings- og meningsutveksling innenfor dette viktige området for avfall- og gjenvinningsbransjen. Det er derfor ikke tilrettelagt for digital deltakelse.