Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall

Seminaret er for behandlingsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening farlig avfall (NFFA) arrangerer tradisjonen tro seminar for farlig avfallsanlegg (behandlingsanlegg) med tillatelse fra Miljødirektoratet og som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED).

Seminaret er en årlig hendelse og skal belyse miljørelevante problemstillinger for behandlingsanlegg for avfall med tillatelse fra Miljødirektoratet, og være en arena for dialog mellom bedrifter med tillatelse og miljømyndighetene.

Programmet rettes primært mot anlegg som har tillatelse fra Miljødirektoratet. Samtidig åpnes det for påmelding fra andre IED-anlegg og statsforvalterne. Seminaret omfatter ikke problemstillinger relatert til avfallsforbrenning. I år blir seminaret hos Miljødirektoratet på Helsfyr. Seminaret er gratis. Se program og påmelding her!