Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall

Dette årlige seminaret er for behandlingsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet.

Program er under utarbeidelse og kunngjøres i april. Programmet kunngjøres på nettstedet til Norsk Industri, hvor påmelding også kan skje. Se her! 

Seminaret arrangeres av Norsk Industri, Miljødirektoratet og NFFA.