Seminar for behandlingsanlegg

Seminar for farlig avfallsanlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for farlig avfallsanlegg (behandlingsanlegg) med tillatelse fra Miljødirektoratet. Hensikten med seminaret er å belyse miljørelevante problemstillinger, og samtidig være en arena for dialog mellom Miljødirektoratet og bedrifter med tillatelse.

Seminaret finner sted hos Miljødirektoratet på Helsfyr 8. mai 2018. Seminaret er gratis.

MELD DEG PÅ HER

Program

09.30 Kaffe mm og registrering

 • 10.00: Velkommen/Informasjon fra direktoratet v/ Ragnhild Orvik, Miljødirektoratet
 • 10.25: Informasjon fra bransjen v/ Roar Hansen, NFFA
 • 10:40: Ny Storulykkeforskrift v/ Arne Lærdal Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

11.00 Pause

 • 11.20: Krav til tilstandsrapport - direktoratets veileder v/ Helga Lassen Bue, Miljødirektoratet
 • 11.40: Erfaringer med utarbeidelse av tilstandsrapport v/ Astrid Drake, Franzefoss
 • 12.00: Utfordringer med finansielle garantier v/ Gunnar Grini, Norsk Industri

 • Kommentarer/spørsmål/diskusjon

 • 12.30: Lunsj

 

 • 13.10: Grensekryssende transport av farlig avfall – regelverk, status, og tilsynserfaringer v/ Beate Langset, Miljødirektoratet
 • 13.30: Grensekryss av avfall – tilsynserfaringer v/Leni Lødøen Grebstad, Miljødirektoratet
 • 13.50: Tilsynsaksjoner - mottaksanlegg farlig avfall v/ Anne Gry Jørgensen Miljødirektoratet
 • 14.10: PFAS – hvorfor og hvordan jobber Miljødirektoratet med dette v/ Ingunn Correll Myhre, Miljødirektoratet.
 • 14.30: PFAS – hvordan jobber SAR med dette v/ Karen Aanestad. SAR

 • Kommentarer/spørsmål/diskusjon

 • 15.00: FoU-prosjekt: Eksponering ved landbasert håndtering av offshoreavfall v/ Hanne Line Daae og Kari Heldal, Statens arbeidsmiljøinstitutt

15.30 Slutt