Seminar for farlig avfallsanlegg (WEBINAR)

Seminaret er primært for anlegg med tillatelse fra Miljødirektoratet og som omfattes av IED-direktivet.

Program og link for påmelding kunngjøres senere.