Studietur til Fortum Waste Solution i Kumla

Sjelden anledning til kompetansehevende studietur!

Se ett av Nordens største behandlingsanlegg for organisk farlig avfall! Studieturen arrangeres av Fagforum farlig avfall, som er NFFA og Avfall Norges samarbeidsorgan.

Har du spørsmål om turen? Ring reisearrangør Håkon Bratland i Avfall Norge på telefon 975 78 502 eller leder av Forumet Torbjørn Stensrud på telefon 911 78 566.

Send også gjerne en mail til post@nffa.no dersom noe er uklart. 

Les mer her (informasjon og lenke til påmeldingsskjema)!