UTSATT. NFFAs årsmøte og medlemsmøte

29. april er dato for årets årsmøte og medlemsmøte i NFFA. Få ny informasjon, påvirk NFFAs utvikling!