UTSATT. Seminar for behandlingsanlegg for farlig avfall

Seminaret arrangeres i samarbeid Miljødirektoratet, Norsk Industri og NFFA. Påmelding er ikke åpnet.

Miljødirektoratet, Norsk Industri og Norsk forening for farlig avfall (NFFA) arrangerer i samarbeid et seminar for avfalls- og gjenvinningsanlegg som omfattes av industriutslippsdirektivet (IED). Hensikten med seminaret er å informere om nye europeiske BAT-konklusjoner som vil tas inn i bedriftenes utslippstillatelser, belyse miljørelevante problemstillinger, og være en arena for dialog mellom miljømyndighetene og bedrifter med tillatelse.

Det gjøres oppmerksom på at seminaret ikke omhandler BAT-konklusjoner og utslippskrav for avfallsforbrenningsanlegg. Årsaken til dette er at det er andre pågående EU-prosesser for å utarbeide nye utslippskrav til forbrenningsanleggene. Det er begrenset med plasser på seminaret. Vi oppfordrer bedriftene vil å sende de personene som vil bli direkte involvert i prosesser med revisjon av utslippstillatelser. 

Dersom antallet påmeldte overstiger kapasiteten på seminaret vil arrangørene gjøre en prioritering på bakgrunn av bedriftenes størrelse og antallet anlegg som omfattes av IED.

Program for dagen er under utarbeidelse.

Påmelding her (Norsk Industri)!