Webinar: Hva gjør avfall farlig?

Opplæring i bruk av Veilederen "Hva gjør avfall farlig?" versjon 4 utgitt av NFFA og Forum for miljøkartlegging og -sanering

Velkommen til webinar om klassifisering av farlig avfall!

Hva gjør avfall farlig?

Webinar mandag 15. juni 2020
Gjennomføres på Microsoft Teams

Kl. 1000-1010 Velkommen ved Norsk forening for farlig avfall (NFFA)
Kort om tema klassifisering og arbeidet med prosjektet "Hva gjør avfall farlig?"
Kl. 1010-1125 Innføring i metode for klassifisering med hjelp av NFFAs og Forumets veileder

  • Beregningsverktøyet
  • Flytdiagrammet
  • Praktiske eksempler

Kl.1125-1140   Spørsmål og diskusjon   
Kl.1140-1150   Hvordan anvende og tolke datablader?
Hva bør man tenke på når man skal bruke datablader ved klassifisering av farlig avfall?
Kl. 1150-1200 Oppsummering og avslutning
Litt om veien videre

Innkalling sendes alle påmeldte deltakere innen utgangen av torsdag 11.06.
Ved spørsmål ta kontakt med oss på telefon +47 97 00 55 80 eller post@nffa.no