Ekstraordinært årsmøte

På grunn av en formalfeil i årsmøteinnkallingen må forslag til vedtektsendring behandles på nytt.

På grunn av en formalfeil i årsmøteinnkallingen må forslag til vedtektsendring behandles på nytt.