Høringsfrist nasjonal avfallsplan (vedlegg om farlig avfall)

Frist for innspill til NFFA 30. november.

NFFA arbeider med sitt høringssvar. Frist overfor Miljødirektoratet er 3. desember. Medlemmer som ønsker å gi innspill til NFFAs høringssvar, må sende oss disse innen 30. november.

Les mer på Miljødirektoratets nettsted her!