Styremøte i NFFA

Har du som medlem innspill til NFFAs styre?

Vårt kompetente styre er åpen for innspill fra alle våre over 130 medlemsvirksomheter. Send gjerne innspill til styreleder Bjørn Roger Broen. Innspill kan også gis overfor andre medlemmer i foreningens styre.