Bransjeprogram 2024

5 bransjeprogrammer for avfall- og gjenvinningsindustrien tilbys av NFFA og Fagskolen. HMS-ledelse 4 av 5 starter 28. august

NFFA og Fagskolen Vestfold og Telemark har sammen utviklet 5 bransjeprogrammer for avfall- og gjenvinningsindustrien. Dette er korte, tilpassede program knyttet til bransjens behov. Alle tilbudene er offentlig finansiert og temaene er:  

-Regelverk og forskrifter
-HMS-ledelse
-Logistikk og transport
-Håndtering av farlig avfall
-Bærekraftig og trygg håndtering av batteriavfall

For påmelding og ytterligere informasjon: Bransjeprogram | Fagskolen Vestfold og Telemark (fagskolen-vestfoldogtelemark.no)