Innføring i avfallsrett

NFFA og Avfall Norge samarbeider om dette kurset sammen med NFFA-advokat Einar Bratteng i Advokatfirmaet Berngaard.

Kurset gjennomføres digitalt og består av tre økter à to timer på dagene mandag 30. mai, onsdag 1. juni og fredag 3. juni. Kursserien gir deltakerne overblikk i lover og regler det er viktig å kjenne til for ansatte i avfalls- og gjenvinningsbransjen.

Påmelding fra Avfall Norges hjemmeside.