NFFAs grunnkurs bedriftsinternt hos medlem

Alle NFFAs kurs kan gjennomføres internt hos våre medlemmer.

 Kunder og forbindelser kan da inviteres. Vær tidlig ute med reservasjon! Egnede ressurser hos medlemmer kan på våre bedriftsinterne kurs bidra aktivt om ønskelig. NFFA tilrettelegger kursmateriell for alle deltagere. Ta kontakt for pristilbud på bedriftsinternt arrangement: 33 80 59 25 eller post@nffa.no