NFFAs grunnkurs i januar 2019 (modul 1 og 2)

Denne kursdagen omfatter både NFFAs grunnkurs modul 1 og 2.

Modul 1 omhandler farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra bygg / anlegg, næring / industri, kommuner / husholdning. Modul 2 omhandler farlig avfall (og radioaktivt avfall) fra mekanisk industri, prosessindustri, storindustri og offshoresektoren. Kurset holdes på Scandic Hotell i Asker.  

NFFA-veilederen 2017-2019 (papir- og digital versjon) er viktig undervisningskilde på denne kursdagen.  

Kort om kurset:

  • Nyheter i de relevante regelverkene pr. januar 2019
  • Forbedringspunkter etter tilsynsaksjonene i 2018
  • Håndtering, deklarering og forberedelse til transport av farlig avfall (og radioaktivt avfall)
  • Undervisningen underbygger bl.a. kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensningsloven og Internkontrollforskriften
  • Gjennom dette kurset ønsker NFFA å forberede våre medlemmer på kommende tilsyn  

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 97 00 55 80. 

Kurssted: Scandic hotell, Asker. Trykk her for kursstedets hjemmeside!

Det gjøres oppmerksom på at alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer . På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere