NFFAs grunnopplæring innen bærekraftig håndtering av farlig avfall og miljøgifter

Dato for dette kurset var opprinnelig 21. august, men er flyttet til 28. september.

Hva lærer jeg?

  • Hva lærer jeg: Kurset gir dokumentert kompetanse for den som håndterer farlig avfall
  • Undervisningen underbygger kravene i Avfallsforskriften, Landtransportforskriften, Internkontrollforskriftens og ev. virksomhetens tillatelse.

Krav for deltagelse

  • Det kreves ingen forkunnskaper

NFFAs grunnopplæring 

Kurset ivaretar opplæringen i henhold til NFFAs grunnkurs 1 og 2. Kurset gjennomføres i samarbeid med Avfall Norge. Medlemmer av Avfall Norge betaler medlemspris slik som fremgår nedenfor. Kort om kurset:

  • Forsvarlig håndtering, riktig deklarering og forberedelse til til transport av farlig avfall og radioaktivt avfall.  
  • Forebygge uønskede hendelser.
  • Roller og ansvar ved tilsyn. 
  • Innføring i bruk av veiledningsmateriell bl.a. NFFA-veilederen 2021-2023. 
  • Kurset underbygger kompetansekravene i Avfallsforskriften, krav i tillatelse til virksomhet etter Forurensingsloven, Internkontrollforskriften og Landtransportforskriften.

Kurset gir dokumentert opplæring som skriftlig bekreftes overfor deltakeren og virksomheten vedkommende representerer.

PRIS FOR MEDLEMMER: KR. 4 200 PR. DELTAKER. Rabatt for flere deltakere pr. virksomhet.

Spørsmål om kurset kan rettes til post@nffa.no eller telefon / SMS 988 87 283.

Kurssted: Hybrid løsning. Du kan velge mellom digital deltakelse eller fysisk oppmøte på NFFAs nye lokaler i Asker (Strøket 9). Dette er gangavstand fra Asker stasjon.  

Det gjøres oppmerksom på alle NFFAs kurs kan gjennomføres bedriftsinternt hos våre medlemmer. På bedriftsinterne kurs kan våre medlemmer også invitere egne kunder og samarbeidspartnere

NB! BEGRENSET ANTALL PLASSER!